Technologie

Hrdě využíváme produkty společnosti Guard Industrie.
Díky své vysoké kvalitě, účinnosti a navíc sníženému dopadu na životní prostředí, jsou pro nás tyto produkty číslo 1.
Přečtěte si jejich specifikaci níže.

Společnost Soller Cleaning System s.r.o. používá ke své činnosti výrobky renomované francouzské společnosti Guard Industrie, která je jednou z předních společností v oblasti ochrany stavebních materiálů.

Guard Industrie je mezinárodní organizace se sídlem ve Francii, která se specializuje na výzkum, výrobu a vývoj produktů určených k ochraně, dekoraci, čištění a údržbě stavebních materiálů.

S těmito produkty lze efektivně řešit vznik skvrn, degradaci vlivem nečistot a odstranění graffiti na povrchu mnoha typů materiálů (přírodní kámen, beton, cihly, dřevo, hlína, porcelán, textil a další). Tyto produkty se v dnešní době aplikují na miliony metrů čtverečních povrchů ročně. Od historických památek až po budovy institucí a soukromá moderní obydlí.

Vysoké investice společnosti Guard Industrie do výzkumu a vývoje zajišťují vysokou kvalitu nabízených produktů. Závazkem společnosti je také dodržování přísných ekologických požadavků s ohledem na životní prostředí.

Společnost Guard Industrie zvítězila v roce 2008 v soutěži „Prix de l’Ambition“ (Cena za ambici) v mezinárodní kategorii. Dále byla vybrána k účasti v projektu „PM’up“, v němž se každoročně volí malé a střední podniky v pařížském regionu s nejvyšším potenciálem strategického vývoje.

  

Ošetřené materiály odpuzují vodu (perleťový efekt) a jsou odolné proti skvrnám.

Vlastnosti ochranných výrobků ProtectGuard®:

 • obsahují fluorované akrylátové kopolymery
 • neviditelná ochrana: odstín a původní vzhled se nemění (s výjimkou ProtectGuard® WetLook)
 • výborná odolnost proti UV záření
 • jsou nehořlavé


Ta nejlepší ochrana pro:

 • nové a rekonstruované stavby,historické památky,
 • renovované fasády, pěší zóny, chodníky, parkoviště
 • nádvoří čerpacích stanic, betonové desky, terasy
 • balkony, kryty bazénů, grily, komínové příložky,
 • pracovní zóny v kuchyni, koupelny, spárovací hmoty na obklady atd.


Lze je používat bez omezení u těchto materiálů:

 • přírodní kámen, umělý kámen, neglazované dlaždice a terakota
 • pohledový beton, zámkové dlažby, minerální podklady, malty (MPC)
 • nové dřevo, renovované dřevo, autoklávované dřevo…
 • a mnohé další – další informace viz technické listy


Penetrační výrobek netvořící film: materiál chráněný přípravkem ProtectGuard® zůstává propustný pro vzduch a vodní páru.

ProtectGuard® nemění vlastnosti ani složení materiálu. Snížení paropropustnosti u zpracovávaného materiálu je nižší než 10 % (opatření přijatá v souladu s normou DIN 52615).

Účinek a efektivnost řady ProtectGuard® byly testovány a schváleny:

CEBTP: Francouzské experimentální středisko pro výzkum a studium budov a veřejných staveb (CEBPT) – Divize pro kamenické práce a historické památky (zpráva č. 3182-7-663-2). CSTC: Francouzské vědecké a technické centrum pro stavebnictví. LRVision: Strojírenská společnost se zkušenostmi v oboru estetiky betonu. OFSP: Švýcarský federální úřad pro veřejné zdraví (č. 94093). Huther& Associates, Texas, USA: Konzultanti se specializací na environmentální toxikologii. City University London: Univerzita se specializací na inženýrství a matematiku. BTTG: Laboratorní testování a certifikace hořlavosti materiálů. Sandberg Laboratories, London: Nezávislý zkušební ústav pro testování fyzikálních vlastností.

Spojení uplatnění chemie ve své činnosti s péčí o životní prostředí je jedním z našich nejdůležitějších cílů.

Stavební procesy mají dnes dopad na životní prostředí na všech úrovních. Spotřeba energie, produkce odpadů atd. Mnoho produktů používaných pro stavby, údržbu nebo čištění obsahuje agresivní prvky, které mohou být škodlivé životnímu prostředí, a tudíž zdraví náš všech. Společnost Guard Industrie zvolila od samého začátku udržitelný přístup. I to je jeden z hlavních důvodů, proč používáme právě tyto produkty.

Ekologický přístup
Guard Industrie dodává výrobky šetrné vůči životnímu prostředí, které jsou:

 • vytvořené na vodní bázi
 • biologicky rozložitelné (více než 90 %, podle norem OECD)
 • bez obsahu, nebo s nízkým obsahem VOC (těkavé organické sloučeniny)
 • bez rozpouštědel a silikonů
 • netoxické, a tudíž naprosto bezpečné
 • nehořlavé

Energeticky úsporné produkty

Produkty jsou výjimečně odolné a mají přibližně třikrát delší životnost než produkty konkurenční. Vysoké odborné znalosti vývojových pracovníků umožňují nabídnout záruku 10 let na vodoodpudivé vlastnosti u našeho hlavního výrobku sortimentu ProtectGuard. To znamená, že složením chráněné výrobky Guard mají delší životnost a zachovávají si nový a čistý vzhled podstatně delší dobu. Výrobky Guard následně snižují spotřebu vody a spotřebu chemických výrobků během renovace a údržby.

Výrazná sociální angažovanost

Produkty ProtectGuard® mají nižší negativní dopad na enviromentální prostředí, zároveň si ale zachovávají vysokou účinnost. Tuto cestu udržitelného rozvoje se společnost Guard Industrie snaží předávat skrze vývoj, marketing a distribuci zelené technologie i mezi další hráče v oblasti průmyslu, a zvýšit tak kolektivní povědomí o této důležité problematice.

Guard Industrie je hrdá na to, že se jako první chemická společnost na světě stala členem organizace 1 % for the Planet. Členové této organizace přispívají 1 % ze svých příjmů na podporu nebo financování činností zaměřených na ochranu životního prostředí. Organizace 1% for the Planet podporuje všechny organizace, které bojují za respekt k životnímu prostředí a věnují svou pozornost na zlepšování kvality života.

Guard Industrie je také členem „I take care of my planet“ (Pečuji o svou planetu), výzkumné organizace pro podporu „zelené“ chemie.

Guard Industrie je členem Club ADEME International, zaměřeného na inovativní a ekologicky směřující společnosti.

Guard Industrie je členem RQE Association, jež soustřeďuje lidi v oblasti stavebnictví, kteří se zavázali k aktivnímu a šetrnému přístupu k ochraně životního prostředí.

ProtectGuard® získala v roce 2008 ocenění „Éco Trophées 93“ v kategorii ekologických výrobků.

ProtectGuard® Glass

Technický list přípravku ProtectGuard 

Stáhnout →


GraffiGuard® 2030 Ecological

Stáhnout →


GraffiGuard® 2060 Ecological

Technický list přípravku GraffiGuard® 2030 Ecological

Stáhnout →


Decap’Sols Guard® Ecological

Technický list přípravku Decap’Sols Guard® Ecological

Stáhnout →


ProtectGuard® MG

Technický list přípravku ProtectGuard® MG

Stáhnout →


ProtectGuard® FT

Technický list přípravku ProtectGuard® FT

Stáhnout →


Decap’Laitances Guard® Ecological

Technický list přípravku Decap’Laitances Guard® Ecological

Stáhnout →


ProtectGuard® Wet Look

Technický list přípravku ProtectGuard® Wet Look

Stáhnout →


Decap’Facades Guard® Ecological

Technický list přípravku Decap’Facades Guard® Ecological

Stáhnout →


ProtectGuard®

Technický list přípravku ProtectGuard®

Stáhnout →


Wash’Guard®

Technický list přípravku Wash’Guard®

Stáhnout →


ImperGuard® RF

Technický list přípravku ImperGuard® RF

Stáhnout →


ImperGuard® CP

Technický list přípravku ImperGuard® CP

Stáhnout →

Katalog produktů firmy Guard Industrie

Obsahuje základní informace o produktech firmy Guard Industrie.

Stáhnout →


Propagační leták ProtectGuard

Obsahuje základní informace o produktu firmy ProtectGuard.

Stáhnout →


Propagační leták ProtectGuard Color

Obsahuje základní informace o produktu firmy ProtectGuard Color.

Stáhnout →


Propagační leták ProtectGuard Color Two component

Obsahuje základní informace o produktu firmy ProtectGuard Color Two component.

Stáhnout →


Propagační leták ProtectGuard Glass

Stáhnout →